Ann Gardulf
Leg. sjuksköterska, docent
Vaccinationer

Rolf Gustafson
Leg. läkare, docent
Vaccinationer, resemedicin

070-641 08 09  
Telefontid må–fre 8.00–18.00
Skicka e-post

Mottagning tisdagar
kl 8.00–21.00.
Besök efter överenskommelse.

Södermalms vård och vaccination

Riskgrupper

Stockholms läns landsting har beslutat att hör man till en eller flera av de nedanstående s k riskgrupperna får man gratis influensa- och/eller pneumokockvaccin mot lunginflammation under tidsperioden 19 november 2019 – 28 februari 2020.

De som rekommenderas att vaccinera sig mot influensa och/eller pneumokockinfektion (lunginflammation) eftersom de har störst nytta av det är:

Bygger på faktauppgifter från Smittskyddsinstitutet.