Ann Gardulf
Leg. sjuksköterska, docent
Vaccinationer
Testledare WellnessProfile™
Certifierad handledare i sorgebearbetning
Medlem i Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), Vårdförbundet och Svenska Läkaresällskapet

Rolf Gustafson
Leg. läkare, docent
Vaccinationer, resemedicin
Specialist i infektionssjukdomar och klinisk immunologi
Dipl. tropikmedicin
Medlem i Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet och Svensk Förening för Resemedicin (SFR)

070-641 08 09  
Telefontid må–fre 8.00–18.00
Skicka e-post

Mottagning tisdagar
kl 8.00–21.00.
Besök efter överenskommelse.

Prislista som pdf-fil för nedladdning

Södermalms vård och vaccination

Prislista vaccinationer. Priset inkluderar medicinsk rådgivning.
Alla priser är totalpris per dos. Kom ihåg att minderåriga under 18 år som ska vaccineras alltid måste åtföljas av en vuxen.

Vaccin mot:

Prislista1

Prislista2

Med reservation för prisjusteringar
Uppdaterad maj 2016